Мэдээлэл

Bytugal

Жилат компанитай Иж бүрэн SkyEdgeII газрын хаб станцыг худалдан авах гэрээг хийв

gilat_satellite_networks_HQ-879x4852012 оны 07-р сард Исатком ХХК нь сансрын холбооны тоног төхөөрөмж үйлдэвэрлэлтээрээ дэлхийд тэргүүлэгч Израйл улсын Gilat компанитай иж бүрэн SkyEdgeII газрын хаб станцыг худалдан авах гэрээг хийв. Мөн энэ ондоо SkyEdgeII газрын хаб станцыг амжилттай суурилуулснаар та бүхэндээ өндөр хурдны сансрын холбооны үйлчилгээг  үзүүлэх боломжтой болсон.