“KDDI” сангаас хэрэгжүүлсэн төслийг амжилттай гүйцэтгэлээ

ByZoloo

“KDDI” сангаас хэрэгжүүлсэн төслийг амжилттай гүйцэтгэлээ

Исатком ХХК нь “Хөдөө орон нутагт сансрын холбооны систем ашиглан өргөн зурвасын үйлчилгээ хүргэх” төслийг Японы KDDI сангийн санхүүжилтээр Монгол улсын 3 сумын Засаг даргын тамгын газар, Эмнэлэг, Сургууль, Соёлын төв зэргийг интернэтэд холбох ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: Дорнод аймгийн Халхгол сум, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сум багтсан болно.

About the Author

Zoloo editor

Хариу үлдээх