Хилийн боомтуудын VSAT өргөтгөлийг сайжрууллаа

Bytugal

Хилийн боомтуудын VSAT өргөтгөлийг сайжрууллаа

5.-Sumber 838b1836e68aed1bab3f085514d7e74463c32a46

Гаалийн Ерөнхий газраас 2013 оны 05-р сард зарласан “Гаалийн Ерөнхий газрын харьяа алслагсан хилийн боомтуудын албан хэрэгцээнд VSAT өргөтгөлийг сайжруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах харицуулсан тендерт”-т ялалт байгуулан суурлуулалтын ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

About the Author

tugal administrator

Хариу үлдээх