Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд сансрын холболтын үйлчилгээ үзүүлж байна

Bytugal

Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд сансрын холболтын үйлчилгээ үзүүлж байна

dpjt7y97hyt775rqh90wx85jm_582757bb98608

Сангийн яамнаас зарласан Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд сансрын холболтын үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер”-т шалгаран, Сангийн яамны 269 сум суурин газарт сансрын холбооны өндөр хурдны оn-лine холболтын үйлчилгээг үзүүлэхээр суурилуулалтын ажлыг эхлүүлэн 2013 оны 7-р сарын 01-ний өдөр бүрэн амжилттай хүлээлгэн өгснөөр сүлжээ бүрэн хүчин чадлаараа амжилттай ажиллаж байна.

About the Author

tugal administrator

Хариу үлдээх