ByZoloo

SOTM

Connection diagramm SOTM

Satellite On The Move (SOTM) буюу сансрын холбоог хөдөлгөөнт орчинд хэрэглэх шийдэл бөгөөд бартаатай газар нутагт болон засмал зам дээрх 300 км/цаг хүртэл хурддай явах үед мэдээлэл солилцох боломжтой.

About the Author

Zoloo editor

Хариу үлдээх