Үүрэн холбооны өгөгдөл дамжуулах холболт

ByZoloo

Үүрэн холбооны өгөгдөл дамжуулах холболт

Connection diagramm of backhaul

Манай хэрэглэгчийн төхөөрөмж(VSAT) 2G, 3G, 4G буюу LTE технологийг бүрэн дэмжиж ажиллах ба алслагдсан суурин газар дахь үүрэн холбооны бааз станц болон операторын төв хоорондын холболт хийн яриа, дата дамжуулах боломжтой.

About the Author

Zoloo editor

Хариу үлдээх