Байгууллагын салбар хоорондын холболт

ByZoloo

Байгууллагын салбар хоорондын холболт

Connection diagramm of organization

Төр, хувийн хэвшил, бизнесийн болон банк санхүүгийн байгууллагууд өөр хоорондоо эсвэл алслагдсан салбар нэгжүүдтэйгээ онлайн  холболт үүсгэн мэдээлэлийг өндөр нууцлал (AES256)-тайгаар солилцох боломжыг олгодог.

 

About the Author

Zoloo editor

Хариу үлдээх