НАРНЫ ЗАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Bytugal

НАРНЫ ЗАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст нарны зайн тоног төхөөрөмжийн сонголт хийхэд мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлж тоног төхөөрөмж  нийлүүлэх, угсрах, ашиглалт үйлчилгээ хийх ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.

About the Author

tugal administrator

Хариу үлдээх