ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД

Bytugal

“Скайтел ХХК“-ны хөдөө орон нутаг дахь үүрэн холбооны бааз станцын гол шугамын холболтыг сайжруулах, үйлчилгээ үзүүлэх төсөл. 2012 он

“Төрийн банк”-ны хөдөө орон нутгийн салбаруудын VPN холболтыг сайжруулах, үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн гүйцэтгэл. 2012 он

“Хаан банк”-ны хөдөө орон нутгийн салбаруудын VPN холболтыг сайжруулах, үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн гүйцэтгэл. 2013 он

“Капитал банк”-ны хөдөө орон нутгийн салбаруудын VPN холболтыг сайжруулах, үйлчилгээ үзүүлэх төсөл. 2013 он

“Монгол улсын Сангийн яам” -ны хөдөө орон нутгийн салбаруудын VPN холболтыг сайжруулах болон телефон утасны үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн гүйцэтгэл. 2013 он

“Гаалийн ерөнхий газар”-ын  алслагдсан хилийн боомтуудын  онлайн болон интернетийн сүлжээг сайжруулах, үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн гүйцэтгэл. 2013 он

“Хил хамгаалах ерөнхий газар”-ын отерадууд болон заставуудын VPN холболтыг сайжруулах интернэт болон телефон утасны үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн гүйцэтгэл. 2013 он

“Хүннү Говь-Алтай  ХХК”-ны  хөдөө орон нутгийн 3 салбарт интернэт болон телефон утасны үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

Мон Эн Ко ХХК“-д хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон утасны үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Дачин газрын тосны олон улсын инженерингийн компани “-ны Дорнод аймгийн Тамсагбулаг дахь салбаруудад интернэт болон телефон утасны үйлчилгээ үзүүлэх. 2013 он

“Дөрвөн зам транс ХХК”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Галаксимайнинг Монголиа ХХК”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Их говь энержи”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх. 2013 он

“Хөх тэнгэрийн зам ХХК”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Хэт ХХК “-ны хөдөө орон нутгийн салбаруудад интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Монроуд ХХК”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Сентерра Гоулд Монголиа ХХК” -ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Архангай цахир сум”-ын Засаг даргын тамгийн газарт интернэтийн  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Петро Чайна Монголиа  ХХК “ -ны Дорнод аймгийн Гаалийн баталгаат агуулахын салбаруудад  интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Очир төв зам ХХК”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Моннис интернэшнл ХХК”–ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

“Транскон ХХК”-ны хөдөө орон нутгийн салбарт интернэт болон телефон  үйлчилгээ үзүүлэх суурилуулалтын ажил. 2013 он

Гаалийн ерөнхий газар“-ын шилэн кабелийн сүлжээтэй боомтуудад нөөц холболт суурилуулсан төсөл. 2013″ он

“KDDI foundation” Хөдөө орон нутагт сансрын холбооны систем ашиглан өргөн зурвасын үйлчилгээ хүргэх төслийг Японы KDDI сангийн санхүүжилтээр Монгол улсын 3 сумын /Дорнод аймгийн Халхгол сум, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сум/ Засаг даргын тамгын газар, Эмнэлэг, Сургууль зэргийг интернэтэд холбох ажил. 2015 он

“MТШХХ газар” Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээнд холбогдоогүй суманд бага оврын сансрын холбооны систем (VSAT) ашиглан интернетийн үйлчилгээ хүргэх төсөл. 2016 он