ТҮҮХЭН ТОВЧОО

Bytugal

2004 он:  Исатком ХХК компани анх байгуулагдан  нарны зайн тоног, төхөөрөмж болон үүрэн холбооны бааз станцын радио төхөөрөмжийн суурилуулалтын ажлыг эрхэлж эхэлсэн.

2005 он: Аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст сансрын холбооны тоног төхөөрөмжийн сонголт, ашиглалт суурилуулалтаар зөвлөх үйлчилгээг  үзүүлэх болсон.

2007 он:  Хил хамгаалах ерөнхий газрын нийт 14 отрядын нарны зайн системийн суурилуулалтын ажил

2008 он: Хаан банкны Дэлгэрэх суман дахь салбарын нарны зайн системийн угсралтын иж бүрдэл

2010 он: Хил хамгаалах ерөнхий газрын нийт 10 отрядын нарны зайн системийн суурилуулалтын ажил

2012 он: Израйл улсын Гилат компанийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт систем болох сансрын холбооны SkyEdgeII  газрын хаб станцыг амжилттай суурилуулав

2013 он: Сансрын холбооны SkyEdgeII  газрын хаб станцын өргөтгөлийн ажил

2015 он: Сансрын холбооны SkyEdgeII  газрын хаб станцын өргөтгөлийн ажил